ایدز - اچ آی وی http://hivaids.mihanblog.com 2019-09-14T11:23:26+01:00 text/html 2015-06-01T05:22:23+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله تاثیر داروی تبخال در درمان ایدز http://hivaids.mihanblog.com/post/14 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">نتایج یک آزمایش نشان داد&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">داروی «والاسیکلوویر» که برای درمان تبخال استفاده می‌شود می‌تواند در کاهش سطح ویروس HIV موثر باشد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-260" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">به نقل از ایسنا ،‌ پزشکان با بیان اینکه داروی والاسیکلوویر می‌تواند در کاهش سطح ویروس HIV، عامل بیماری ایدز موثر باشد، تاکید کردند: این<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">دارو برای کاهش سطح ویروس ایدز در بدن</span>&nbsp;افرادی که به بیماری تبخال دستگاه تناسلی نیز مبتلا نیستند، تاثیرگذار است.</p> text/html 2015-06-01T05:20:12+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله پای درددل زن مبتلا به ایدز http://hivaids.mihanblog.com/post/13 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">در بخش مشاوره انجمن احیا خدمات مشاوره توسط کارشناسان ارشد روانشناسی و مددکاران اجتماعی برای مبتلایان به HIV انجام می‌شود.</span>آنان که ناخواسته و از راه ارتباط زناشویی به ویروس HIV مبتلا شده‌اند،<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">به جای گوشه‌گیری و فرار از جامعه در جلسات آموزشی انجمن شرکت می‌کنند و مصمم هستند تا ثابت کنند که آن‌ها نیز مانند بیماران دیگر حق حیات دارند.</span>&nbsp;خسرو منصوریان موسس و عضو هیات امنای دو NGO یا سازمان مردم نهاد به نام‌های&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">احیا ارزش‌ها و انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب</span>&nbsp;است. این دو سازمان را وی و همسرش در سال 1377 تاسیس کرده‌اند.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><font color="#444444" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B21.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p> text/html 2015-05-25T07:10:36+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله اولین علایم ایدز در دهان http://hivaids.mihanblog.com/post/12 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">دکتر آرش منصوریان</span>&nbsp;، متخصص بیمار‌ی‌های دهان فک و صورت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی یادداشتی در سایت دندانه نوشت :&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">ویروس‌های مختلف به سلول‌ها و بافت‌های مختلفی از بدن حمله می‌کنند، ولی ویروس ایدز یا HIV به سیستم ایمنی حمله می‌کند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><font color="#444444" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-665" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B23.jpg" alt="ایدز" width="200" height="140" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p> text/html 2015-05-20T06:53:28+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله سلاحی برای شناسایی پناهگاه ویروس ایدز در بدن http://hivaids.mihanblog.com/post/11 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">تکنیکی جدید به محققان کمک می‌کند تا مخفیگاه‌های ویروس HIV در بدن را شناسایی کنند،‌</span>&nbsp;تکنیکی که عملکردی مشابه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;">تعقیب تبهکاران در تاریکی و با کمک دوربین‌های حرارتی دارد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-stretch: inherit; line-height: 28.7999992370605px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><font color="#3b8dbd" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; -webkit-transition-delay: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-property: opacity; transition-property: opacity;"><img class="alignnone size-full wp-image-583" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B22.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; transition: opacity 0.2s ease; -webkit-transition: opacity 0.2s ease;"></span></font></p> text/html 2015-05-16T09:03:59+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله رفتارهای پرخطر عامل 36.8 درصد موارد جدید آلودگی به ایدز در ایران http://hivaids.mihanblog.com/post/10 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;">رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رفتارهای پرخطر جنسی عامل حدود 36.8 درصد از موارد جدید آلودگی به ویروس اچ آی وی (HIV) در کشور طی سال گذشته بود.</p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-260 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-16T09:02:02+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله آموزش پیشگیری از ایدز به ۲۴ هزار دانش‌آموز در ۱۲ استان کشور http://hivaids.mihanblog.com/post/9 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;">مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت:<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">&nbsp;آموزش پیشگیری از ایدز در ۱۲ استان کشور به ۲۴ هزار دانش‌آموز با بودجه سازمان ملل متحد انجام شد.</strong></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-364 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B21.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-09T08:11:33+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله 338 هزار دلار صرفه‌جویی با هر مورد پیشگیری از ایدز http://hivaids.mihanblog.com/post/8 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">پژوهشگران دانشگاه کُرنل برآورد کرده‌اند که با هر مورد پیشگیری از ایدز تا 338 هزار و 400 دلار می‌توان در هزینه‌های درمانی صرفه‌جویی کرد.</strong></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><font color="#00a3a3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; transition-delay: initial; -webkit-transition-delay: initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-329 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/svxhk.jpg" alt="سرطان" width="200" height="200" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></p> text/html 2015-05-09T08:09:19+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله سكوت « ایدز» در مدارس http://hivaids.mihanblog.com/post/7 <p style="margin-bottom: 1.857em; font-size: 1.0769em; color: rgb(58, 65, 73); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">شعار اساسی مان بیشتر روی پرهیز از برقراری رابطه پرخطر خارج از چارچوب خانواده، وفاداری به همسر و تک همسری است.</strong>&nbsp;به دلیل مشترک بودن استفاده این وسیله در بحث بارداری و نیز عدم انتقال ایدز، نمی توان آمار دقیق گرفت. اینکه از&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.9996995925903px;">وزارت بهداشت مدام درباره ایدز سوال می شود، از وزارتخانه هایی مثل آموزش و پرورش یا علوم سوال نمی شود. باید پرسید واقعا ایدز اولویت چندم آموزش و پرورش است؟</strong></p><p style="margin-bottom: 1.857em; color: rgb(96, 101, 105); font-size: 13px; line-height: 24.140998840332px; text-align: center;"><a title="سكوت « ایدز» در مدارس" href="http://medb.ir/knowledge/363/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 163, 163); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out;"><img class="alignnone size-full wp-image-364 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B21.jpg" alt="ایدز" width="200" height="200" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></a></p> text/html 2015-04-30T03:24:36+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله برای آزمایش ایدز باید به کجا مراجعه کرد؟ http://hivaids.mihanblog.com/post/6 <div class="item-image image-wide" style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: BYekan; color: rgb(96, 101, 105); line-height: 26.666667938232422px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: tahoma !important;">بیماری ایدز علامت ندارد و مسوولان وزارت بهداشت می گویند،</strong>&nbsp;بیش از ٦٠ هزار نفر در کشور وجود دارند که از بیماری خود بی اطلاع هستند،&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: tahoma !important;">بنابراین افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی و معتادان، دو گروهی هستند که حتما باید آزمایش ایدز بدهند.</strong></div><div class="item-image image-wide" style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: BYekan; color: rgb(96, 101, 105); line-height: 26.666667938232422px; text-align: center;"><font color="#19232d" face="tahoma" size="2"><span style="-webkit-transition: 0.4s ease-in-out initial; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-181 no-display appear" src="http://medb.ir/wp-content/uploads/2015/04/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.jpg" alt="ایدز" width="580" height="222" style="margin: 0px 0px 21px 21px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13.333333969116211px; font-family: BYekan; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;"></span></font></div> text/html 2015-04-16T06:15:05+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله آموزش پیشگیری از ایدز به ۲۴ هزار دانش‌آموز در ۱۲ استان کشور http://hivaids.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: justify;">مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش پیشگیری از ایدز در ۱۲ استان کشور به ۲۴ هزار دانش‌آموز با بودجه سازمان ملل متحد انجام شد.</div><div style="text-align: justify;">به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ،حسن ضیاءالدینی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا آموزش پیشگیری از ایدز در مدارس کشور انجام می‌شود؟»، اظهار داشت: چندین سال است که این کار انجام می‌شود.</div> text/html 2015-04-16T06:13:39+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله رفتارهای پرخطر عامل 36.8 درصد موارد جدید آلودگی به ایدز در ایران http://hivaids.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: justify;">رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رفتارهای پرخطر جنسی عامل حدود 36.8 درصد از موارد جدید آلودگی به ویروس اچ آی وی (HIV) در کشور طی سال گذشته بود.</div><div style="text-align: justify;">به نقل از آنا، دکتر محمدمهدی گویا در حاشیه نشست تخصصی ارتقای کیفی خدمات کنترل بیماری ایدز در دانشگاه‌های شمال کشور در ساری افزود: در حالی که این راه ابتلا در طول سال‌های گذشته تنها مسوول حدود 13 درصد موارد آلودگی از زمان شروع ثبت موارد ایدز بود.</div><div style="text-align: justify;">وی گفت: در سال 1392 آلودگی از راه اعتیاد تزریقی 45.5 درصد بود و این راه ابتلا در طول سال‌های قبل حدود 67 درصد بوده است، آلودگی زنان به این ویروس نیز 30 درصد کل موارد را تشکیل می‌داد در حالی که آلودگی زنان در سال 1378 حدود پنج درصد بوده است.</div> text/html 2015-04-15T07:52:09+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله سكوت « ایدز» در مدارس http://hivaids.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: justify;">شعار اساسی مان بیشتر روی پرهیز از برقراری رابطه پرخطر خارج از چارچوب خانواده، وفاداری به همسر و تک همسری است. به دلیل مشترک بودن استفاده این وسیله در بحث بارداری و نیز عدم انتقال ایدز، نمی توان آمار دقیق گرفت. اینکه از وزارت بهداشت مدام درباره ایدز سوال می شود، از وزارتخانه هایی مثل آموزش و پرورش یا علوم سوال نمی شود. باید پرسید واقعا ایدز اولویت چندم آموزش و پرورش است؟</div> text/html 2015-04-15T07:51:10+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله آزمایش موفقیت آمیز توقف ویروس اچ آی وی در میمون ها http://hivaids.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify;">دانشمندان از آزمایش موفقیت آمیز واکسن ایدز روی میمونها خبر دادند. دانشمندان روز چهارشنبه اعلام کردند: داروی جدیدی که روی میمون‌ها آزمایش شده نتایج خیره کننده ای برای حفاظت از آنها برابر نسخه جانوری ویروس ایدز داشته و یک دستاورد بزرگ در راه ساخت واکسن اچ آی وی به حساب می‌آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، دانشمندان در نشریه quotation mark نیچر quotation mark گزارش دادند: بوزینه‌هایی که این دارو روی آنها آزمایش شده توانسته اند برابر مقدار بالایی از نسخه جانوری ویروس اچ آی وی مقاومت کنند.</div> text/html 2015-04-15T07:49:22+01:00 hivaids.mihanblog.com مدیر مجله ایدز همچنان قربانی می گیرد http://hivaids.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;">همه ی تلاش هایی که در سال های اخیر برای مبارزه با این بیماری هولناک شده است هنوز شاهد رشد و افزایش این بیماری در کشور هستیم، به نظر می رسد برای مبارزه با این بیماری لازم است سطح آموزش و آگاهی در این زمینه را افزایش یابد. حال باید دید دولت جدید می تواند برنامه ای منسجم را برای مبارزه و پیشگیری از گسترش این بیماری داشته باشد یا خیر؟</div><div style="text-align: justify;">سلامت نیوز: ایدز همچنان قربانی می گیرد</div>